เครื่องสแกนนิ้วล็อคประตู


  • x8.png
   X8 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 1,500 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 80,000 รายการ จอสี Touch Screen 2.8" ระบบ Access Control ใช้กับกลอนไฟฟ้าได้ทุกชนิด โปรแกรมคำนวณเวลา ทำงานของพน...
   ราคา ฿0
  • iclock-680.png
   iClock 680 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 8,000 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 200,000 รายการ มีกล้องบันทึกภาพ 300,000 พิกเซล กล้องจะบันทึกภาพพนักกงานทุกครั้งที่มีการสแกนลายนิ้วมือแ...
   ราคา ฿0
  • x7.png
   X7 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 500 ลายนิ้วมือ รองรับบัตร 500 ใบ ระบบ Access Control ใช้กับกลอนไฟฟ้าได้ทุกชนิด โปรแกรมคำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน หัวอ่านกระจกแข็งแรงทนต่อรอย ขูดขีด จ...
   ราคา ฿0
  • F8-01.png
   F8 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 2,200 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 50,000 รายการ หัวอ่านเป็นกระจกคริสตัล แข็งแรง ทนทาน เชื่อมต่อข้อมูลโดย USB Flash Drive, TCP/IP, RS232, 485 สาม...
   ราคา ฿0
  • TF-1700.png
   TF1700-ID รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 2,200 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 30,000 รายการ รองรับบัตร Proximity 10,000 ใบ หน้าจอ OLED โปรแกรมคำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน หัวอ่านกระจก...
   ราคา ฿0
  • iclock-880h.png
   iClock 880H รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 50,000 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 800,000 รายการ มีกล้องบันทึกภาพทุกครั้งที่มีการลงเวลา สามารถดูรายงายภาพบันทึกย้อนหลังได้ จอสี TFT S...
   ราคา ฿0
  • F707.png
   F707 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 2,200 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 50,000 รายการ สแกนรวดเร็วใช้เวลาน้อยกว่า 2 วินาที กำหนดเวลาเข้าออกได้ 50 ช่วงเวลา สามารถสร้างเป็นกลุ่มได้ 5 ...
   ราคา ฿0
  • F7.png
   F7 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 1,500 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 50,000 รายการ ระบบ Standalone ทำงานอัตโนมัติไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา สแกนรวดเร็วใช้เวลาน้อยกว่า 2 วินาที...
   ราคา ฿0
  • F6-01.png
   F6 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 500 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 30,000 รายการ ระบบ Standalone ทำงานอัตโนมัติไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา สแกนรวดเร็วใช้เวลาน้อยกว่า 2 วินาที โ...
   ราคา ฿0
  • F18.png
   F18 รายละเอียด รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้ 30,000 รายการ ระบบ Standalone ทำงานอัตโนมัติไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา สแกนรวดเร็วใช้เวลาน้อยกว่า 2 วินาท...
   ราคา ฿0
  • 025341.png
   เครื่องสแกนนิ้วF21 รายละเอียด สแกนนิ้วพร้อมถ่ายรูป หัวอ่านรุ่นใหม่ป้องการปลอมแปลงนิ้ว ใช้งานเป็นระบบเปิดปิดประตูพร้อมบันทึกเวลาทำงานได้ มีโปรแกรมคำนวณเวลา ดึงข้อมูลจากตัวเครื่องผ่...
  • 148519-10933161.jpg
   เครื่องสแกนนิ้วมือ รุ่น F22 รายละเอียด: รองรับลายนิ้วมือได้ 3,000 ลายนิ้วมือ และสามารถอัพเกรดได้สูงสุดถึง 5,000 ลายนิ้วมือ เก็บข้อมูลรายการบันทึกเข้า-ออกได้สูงถึง 30,000 รายการบ...
  • 3772011-iclock700-3.jpg
   เครื่องสแกนนิ้วมือiClock 700 รายละเอียด: มีกล้องถ่ายภาพพนักงาน บันทึกภาพการสแกนลายนิ้วมือทั้งสแกนผ่านและไม่ผ่าน และสามารถนำภาพถ่ายมาดูย้อนหลังได้ หมดกังวลเรื่องโต้แย้งถึงปัญหาขอ...
  • 30047-20170225133056-357032559100022.jpg
   เครื่องสแกนลายนิ้วมือ zk multi bio 700 รายละเอียด: ระบบลงเวลาด้วยใบหน้า และ ลายนิ้วมือ ป้องกัน การตอก บัตรแทนกัน โปรแกรม คำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน หัวอ่านกระจกแข็งแรงทนต่อรอย ...
  • 201509080303044269.png
   เครื่องสแกน Multibio 800-H (หน้า+นิ้ว+บัตร) รายละเอียด: หน้าจอสัมผัสขนาด 2.8 นิ้ว, หน้าจอสีมีกราฟิก UI สำหรับใช้งานง่าย มีการสแกนได้ทั้งใบหน้า ลายนิ้วมือ และทาบบัตรสำหรับเป็นทา...
  • item_XL_11803718_17241069.jpg
   Digital Door Lock Kocom KDL C5 + Remote รายละเอียด: .ใช้งานเป็นระบบควบคุมประตูพร้อมบันทึกเวลาทำงานได้ ดึงข้อมูลจากตัวเครื่องผ่าน Flash Drive ได้ หน้าจอระบบสัมผัส LCD สามารถมองเ...
  • 400.png
   เครื่องสแกนนิ้ว SF400 รายละเอียด: ใช้งานเป็นระบบควบคุมประตูพร้อมบันทึกเวลาทำงานได้ ดึงข้อมูลจากตัวเครื่องผ่าน Flash Drive ได้ หน้าจอระบบสัมผัส LCD สามารถมองเห็นภาพลายนิ้วมือได้อ...
  • c100.png
   เครื่องสแกนหน้า+นิ้ว+บัตรรุ่น SilkBio-100TC รายละเอียด รองรับใบหน้า 800 ใบหน้า รองรับลายนิ้วมือ 1,500 ลายนิ้วมือ รองรับบัตร 2,000 บัตร รองรับบันทึกรายการ 100,000 รายการ ดึงข้อมู...
  • UFace800-1.png
   เครื่องสแกนนิ้ว-หน้า UFACE800 รายละเอียด: ระบบ standalone ทำงานโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ใช้งานได้มากถึง 4 รูปแบบ สแกนใบหน้า,สแกนลายนิ้วมือ,อ่านบัตร,กดรหัส...
  • X7.png
   ZKTeco X7 Fingerprint Access Control เครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับ เปิด-ปิดประตูโดยเฉพาะ รายละเอียด: นวตกรรมใหม่ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ออกแบบมาเพื่อใช้ควบคุมการเปิด-ปิดประตูโดยเ...
  • biopad100.png
   เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น Biopad 100 รายละเอียด: ทำงานด้วยระบบ Standalone ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ Online ตลอดเวลา หน้าจอใหญ่แบบสัมผัสขนาด 7 นิ้วออกแบบมาอย่างสวยงาม มีกล้องบันทึ...