รีโมท ควบคุมการเปิด/ปิด

รีโมท ควบคุมการเปิด/ปิด 


รีโมทควบคุมการเปิด-ปิดระบบ สะดวกสบายด้วยการเปิด-ปิดระบบผ่านรีโมทควบคุมระยะไกล
พร้อมเทคโนโลยีป้องกันการคัดลอกสัญญาณด้วยรหัสแบบสุ่มมากกว่า 16 ล้านรหัส โดยไม่ใช้ Dip Switch
ปุ่มกดของรีโมทผู้ใช้สามารถกำหนดการใช้งานเองได้ (Programmable Buttons)

- ย่านความถี่ในการใช้งาน 868 MHz. 
- ระยะการรับส่งสัญญาณ 300 เมตร (1000ft)
-  ป้องกันการทำลายอุปกรณ์ด้วย Cover & Back tamper switch
-  ส่งสัญญาณในรูปแบบรหัสสุ่ม โดยไม่ใช้ Dip switch
-  แบตเตอรี่ Litium 3V. ยืดอายุการใช้งานได้นานถึง 3-5 ปี

ราคา
฿0
จำนวน:

LineID:0894454199