เครื่องอ่าน Sim Card

Sim Card Reader

อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกับ SIM card อีกระดับของความปลอดภัย โดยการเชื่อมต่อระบบรักษาความปลอดภัยกับสัญญาณโทรศัพท์แบบ cellular network ที่รองรับระบบ GSM
และเหมาะสำหรับพื้นที่ที่โทรศัพท์พื้นฐานเข้าไม่ถึง

ราคา
฿0
จำนวน:

LineID:0894454199