บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ แบบรายเดือน/รายปี

Central IT and Security System Co.,Ltd.

บริษัท เซ็นทรัล ไอที แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์รายเดือน/ปี นอกสถานที่ ชลบุรี-พัทยา

 • ดูแลระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ Network ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน
 • ดูแลจัดการและสำรองข้อมูลใน Server ตามนโยบายของบริษัทลูกค้า
 • แก้ปัญหาการใช้งานเครื่อง Computer ให้กับ User
 • ดูแลและแก้ไขพร้อมติดตั้ง Standard Program หรือ Software เพื่อใช้งานได้ตามปกติ
 • จัดทำระบบ Antivirus System ในระบบเครือข่าย หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์อย่างใกล้ชิด

  

 บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์รายเดือน/ปี นอกสถานที่ ชลบุรี-พัทยา

 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ Network เมื่อพบกับปัญหาระบบ Network เดิมที่ใช้งานอยู่ เราจะทำการตรวจเช็คและทำการแก้ไขปรับปรุงระบบให้การใช้งานที่มีความเสถียรมากที่สุด เช่น

 • ระบบแชร์ปริ้นเตอร์ เช่น สั่งปริ้นไม่ได้ , มองไม่เห็นเครื่องปริ้น , เปิดแชร์แล้วแอดปริ้นไม่ได้ ฯลฯ
 • File Server (ไฟล์แชร์) เช่น ต้องการกำหนดสิทธิ์ ฯลฯ
 • ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น หลุดบ่อย, ใช้งานอินเตอร์เน็ตช้า ฯลฯ
 • ระบบ Network เช่น ช้าทำให้เปิดไฟล์เอกสารช้า หรือใช้งานโปรแกรมที่เปิดผ่าน Server ช้า ฯลฯ
 • จัดการ Website เช่น ต้องการควบคุมการเข้าเว็บของพนักงาน เช่นบล็อค Facebook YouTube อื่นๆ
 • Lan / Internet / WiFi ปรับปรุงระบบ ให้พร้อมใช้งาน อย่างเต็มประสิทธิภาพ ฯลฯ
 • ปรับปรุงระบบ Server เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ฯลฯ
 • ดูแลระบบโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Express , WINSpeed , EASY-ACC , My Account , CD Organizer ฯลฯ
 • อื่นๆ เพื่อการใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเบื่องต้นในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

  1. พัฒนาระบบ Network ,วางระบบ network เป็นการพัฒนาระบบให้กับลูกค้าเพื่อให้การใช้งานมีความเสถียรมากที่สุด และใช้งานทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น

 • File Server (File Share) จัดการระบบ File server ให้กับลูกค้าเพื่อการใช้งานไฟล์แชร์ กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานไฟล์ต่างๆ
 • Firewall จัดการระบบความปลอดภัยของ network หรือควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตระบบเก็บ Log การใช้งานอินเตอร์เน็ต
 • Domain controller (Active Directory) ระบบควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ของ User ภายในองค์กร เช่น กำหนดไม่ให้ใช้งาน USB ,CD ฯลฯ
 • Print Server ระบบแชร์ปริ้นเตอร์ภายใน network
 • VPN (Virtual Private Network) ระบบเชื่อมต่อจากภายนอกเข้าสู่ network ขององค์กร เพื่อการใช้งานทรัพยากรภายใน เช่นไฟล์แชร์ ปริ้นเตอร์ อื่นๆ (VPN Client To Site) หรือ การเชื่อมต่อ Network ระหว่างสาขาเข้าด้วยกัน (VPN Site To Site)
 • Backup Data จัดการระบบสำรองข้อมูลป้องกันการสูญหายของไฟล์เอกสาร หรือ Data อื่นๆSoftware / Application ดูแลและปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งคำแนะนำในการใช้งาน
 • แนะนำ Solution ใหม่ๆ ที่มีความสอดคล้องกับองค์กรระบบ Server อื่นๆ ที่จะก่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรณ์ของลูกค้า

2. ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ Network ลูกค้าส่วนใหญมักจะเจอกับปัญหากับระบบ Network เดิมที่ใช้งานอยู่ ทางเราจะทำการตรวจเช็คและทำการแก้ไขปรับปรุงระบบให้การใช้งานมีความเสถียรมากที่สุดยกตัวอย่างปัญหาที่พบบ่อย เช่น

 • ระบบแชร์ปริ้นเตอร์ เช่น สั่งปริ้นไม่ได้ , มองไม่เห็นเครื่องปริ้น , เปิดแชร์แล้วแอดปริ้นไม่ได้ ฯลฯ
 • File Server (ไฟล์แชร์) เช่น ต้องการกำหนดสิทธิ์ ฯลฯ, ป้องกันการวางไฟล์ .mp3, .mp4 ที่ไม่เกี่ยวกับงานในไดร์แช
 • ระบบ internet ใช้อินเตอร์เน็ตแรงแล้วยังเปิดเว็บช้า เช่น หลุดบ่อย, ใช้งานอินเตอร์เน็ตช้า ฯลฯ
 • ระบบ Network เช่น ช้าทำให้เปิดไฟล์เอกสารช้า หรือใช้งานโปรแกรมที่เปิดผ่าน Server ช้าเช่น Express , WINSpeed , EASY-ACC , My Account , CD Organizer ฯลฯ
 • จัดการ Website ในช่วงเวลางาน เช่น ต้องการควบคุมการเข้าเว็บของพนักงาน เช่นบล็อค Facebook YouTube อื่นๆ
 • อื่นๆ เพื่อการใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

3. Service mind ในการ Support (ซัพพอต) ที่ทำด้วยใจรักในงานบริการ เข้าใจถึงปัญหาที่ผู้ใช้งานเจอ ลูกค้าเกิดปัญหา หรือติดขัดในการใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือ การทำงานของ Network ขัดข้อง ด้วยการซัพพอตที่รวดเร็ว และด้วยประสบการณ์ทางด้านการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ จึงแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ตรงจุด ลดการสะดุดในการทำงานของผู้ใช้งาน (User) ในองค์กรลูกค้า

ข้อดีของการเลือกใช้บริการกับเรา

 1. ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานไอทีประจำ
 2. องค์กรของท่านจะหมดปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ด้วยการดูแลจากทีม Admin ของเรา
 3. สามารถสอบถามปัญหาคอมพิวเตอร์ที่สงสัยจากทีม Service ของเรา
 4. จ้างเพียงหนึ่งแต่ได้งานไอทีครอบคลุมทั้งหมด

 

  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ