บริการดูแลระบบกล้องวงจรปิด แบบรายเดือน/รายปี

Central IT and Security System Co.,Ltd.

บริษัท เซ็นทรัล ไอที แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด

บริการดูแลระบบกล้องวงจรปิด แบบรายเดือน/ปี นอกสถานที่ ชลบุรี-พัทยา

          กล้องวงจรปิดจะมีอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หลังจากนั้นจะเกิดการเสื่อมสภาพของตัวเซ็นเซอร์รับภาพ ซึ่งทำให้คุณภาพของภาพที่ได้ลดลง จนไม่อาจจะระบุหน้าตาของคนร้าย หรือระบุการกระทำผิดได้ นอกจากนี้ความร้อนของหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพของกล้องวงจรปิด หรือความเสื่อมสภาพ ของสายสัญญาณภาพอาจนำอันตรายมาสู่ที่พักอาศัย หรือทรัพย์สินของท่านได้

          ดังนั้นเพื่อให้ท่านได้ใช้งานกล้องวงจรปิดอย่างเต็มประสิทธิภาพ เราจึงมีบริการดูแลระบบกล้องวงจรปิด ทั้งแบบรายเดือน/รายปี  เราจึงขอนำเสนอบริการดูแลรักษาระบบกล้องวงจรปิด สำหรับองค์กรของท่าน ซึ่งรับรองว่าบริการของเราสามารถช่วยให้องค์กรของท่านใช้ประโยชน์จากระบบกล้องวงจรปิดที่ท่านมีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ขอบเขตการบริการ

  1. การตรวจสอบการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด
  2. การเปลี่ยน และซ่อมอะไหล่กล้องวงจรปิด

บริการของเราครอบคลุมอะไรบ้าง

  • ตรวจสอบประวัติการทำงานของกล้อง และเครื่องบันทึกทั้งหมด
  •  ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อทุกส่วนของระบบกล้องวงจรปิด นับตั้งแต่ระบบสายสัญญาณภาพ, ความร้อนของหม้อแปลง,การทำงานของเครื่องบันทึกภาพ, การเชื่อมต่อสายสัญญาณภาพกับอุปกรณ์เครื่องบันทึกภาพ
  • ทำความสะอาดตัวกล้อง กล่องครอบกล้อง และ เลนส์
  • ปรับมุม และองศาของกล้อง ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบการทำงานของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการดูภาพผ่านอินเทอร์เน็ต
  • ตรวจสอบระบบการบันทึกภาพ และการดูภาพย้อนหลัง
  • มีรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงสถานะการทำงานของระบบกล้องวงจรปิดของตนเอง
  • หม้อแปลงไฟกล้อง (Adapter)

  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ