CMi 689


 

                                                                                                                                                                                                             - รองรับลายนิ้วมือ 2,000 ลายนิ้วมือ

                                                                                                                                                                                                             - รองรับการสแกนทั้ง ลายนิ้วมือ บัตรและรหัสผ่าน

                                                                                                                                                                                                             - รองรับรายการบันทึกเข้าออกของพนักงาน 100,000 รายการ

                                                                                                                                                                                                             - หน้าจอสีขนาด 2.8'

                                                                                                                                                                                                             - เมนูภาษาไทยรูปแบบไอคอน พร้อมเสียงตอบรับ

                                                                                                                                                                                                             - ความเร็วในการสแกนภายใน 1 วินาที

                                                                                                                                                                                                             - รองรับการดึงข้อมูลผ่าน USB Flash Drive

                                                                                                                                                                                                             - ให้รายงานในรูปแบบ Excel

ราคา
฿0
จำนวน: