Pudu bot


PD1 PuduBot ) และรุ่น PD6 ( PuduBotBOX )

นำเข้ามาจัดจำหน่ายในบ้านเราโดย Sunrobotics ซึ่งจะมีด้วยกัน 2 รุ่น คือรุ่น เป็น หุ่นยนต์บริการ หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร หุ่นยนต์ส่งอาหาร จัดส่งอาหารอัตโนมัติ ที่สามารถนำส่งอาหารไปเสิร์ฟถึงโต๊ะลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเดินหลบหลีก ผู้คนและสิ่งกีดขวางได้โดยอัตโนมัติ สำหรับในรุ่น PD6 ( PuduBotBOX ) จะเป็นตู้เก็บขนาดใหญ่พิเศษ ออกแบบอย่างประณีตและเน้นคุณภาพที่ยอดเยี่ยม โดยวัสดุที่ใช้จะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยเกรดเดียวกับวัสดุการบิน เบา แข็ง และแน่นแบบสุญญากาศ ทำงานไร้การสัมผัสและปลอดมลภาวะ ทำให้การแจกจ่ายถูกสุขลักษณะมากขึ้น การออกแบบเป็นแบบแยกส่วน การแปลงตู้เก็บก็ใช้เวลาเพียง 3 นาที ถอดออกและเปลี่ยนโดยง่าย การใช้งานก็แสนจะง่ายดาย เพียงกดแค่ปุ๋มเดียว

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 126,877