Wireless Keypads

Wireless Keypads

แป้นกดรหัสควบคุมการเปิด-ปิดระบบแบบไร้สายเหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีสมาชิกจำนวนมากหรือบริษัทห้างร้าน สะดวกสบายสามารถกำหนดรูปแบบการเปิดระบบได้มากถึง 4 รูปแบบ
ด้วยการกดปุ่มเดียวและปิดระบบโดยการป้อนหมายเลขรหัส 4 หลัก หรือ 6 หลัก ป้องกันการคัดลอกสัญญาณด้วยรหัสแบบสุ่มมากกว่า 16 ล้านรหัส โดยไม่ใช้ Dip Switch

  • ย่านความถี่ในการใช้งาน 868 MHz.
  • ระยะการรับส่งสัญญาณ 300 เมตร (1000ft)
  • ป้องกันการทำลายอุปกรณ์ด้วย Cover & Back tamper switch
  • ส่งสัญญาณในรูปแบบรหัสสุ่ม โดยไม่ใช้ Dip switch
  • แบตเตอรี่ Litium 3V. ยืดอายุการใช้งานได้นานถึง 3-5 ปี
ราคา
฿0
จำนวน:

LineID:0894454199