ตู้สาขา รุ่น NEAX 2000IPS

NEAX 2000IPS(Internet Protocol Server)

  พบความคุ้มค่ากับตู้โทรศัพท์สาขาแบบ peer-to-peer IP Telephony สำหรับธุรกิจขนาดกลางหรือการเชื่อมต่อสาขาของสำนักงานด้วยตู้โทรศัพท์สาขา NEAX 2000 Internet Protocol Server(IPS) PABX ที่มาพร้อมกับคุณลักษณะของตู้โทรศัพท์สาขาที่หลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้ประโยชน์ของ ตู้โทรศัพท์สาขา ให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

คุณลักษณะของตู้โทรศัพท์สาขา NEC NEAX 2000IPS (PBX Features)

  • Full complement of over 700 traditional NEC PBX features
  • Intra-nodal (LAN) and internodal (WAN) peer-topeer IP connectivity
  • Upgradeable from all prior versions of NEAX7400ICS M100MX/NEAX2000 IPS
  • Supports legacy TDM for digital and analog telephony
  • Full-featured node-to-node CCIS inter-networking
  • Supports full range of NEC IP telephone sets
ราคา
฿0
จำนวน: