Pudo Robotics

บริการจำหน่าย ติดตั้ง หุ่นยนต์บริการ สำหรับธุรกิจหลายประเภท หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร หุ่นยนต์ส่งอาหาร Delivery Robot

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร หุ่นยนต์ส่งอาหาร เดลิเวอรี่ Delivery Robot ได้เริ่มเข้ามามีบทบาท อำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย โดยทาง CIS เล็งเห็นถึงประโยชน์ รวมถึงการใช้งานที่หลากหลาย

 

ประกอบกับ หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร หุ่นยนต์ส่งอาหาร Delivery Robot ถูกพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เมื่อหลายธุรกิจรวมถึงธุรกิจร้านอาหารจำเป็นต้องมีการปรับเนื่องจากผลกระทบหลายๆปัจจัยในปัจจุบันในยุคชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal รวมถึงการแข่งขันในเรื่องของการบริการ

 

 

หุ่นยนต์บริการร้านอาหาร Pudu Robotics ไอเทมเด็ด เพิ่ม Dine-in Experience และปลอดภัยจากโควิด

BUDU  BOT

หลากหลายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในโลกยุค Post COVID โดยเฉพาะพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปสู่ความเป็นปกติใหม่ หรือ New Normal ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนมาตรฐานการให้บริการที่นอกจากจะต้องสอดคล้องไปกับพฤติกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าแล้ว ยังเป็นการปรับตัวและสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย

   

 

Pudu Robotics ผู้พัฒนาหุ่นยนต์บริการเชิงพาณิชย์ จากแนวคิดที่อยากนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยรวมให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนพนักงานในธุรกิจ แต่เน้นการได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้น เพราะทำให้พนักงานสามารถหันไปโฟกัสการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับในยุค Post COVID กลุ่มผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนและความเสี่ยงค่อนข้างสูง การใช้หุ่นยนต์มาช่วยบริการ จะช่วยลดต้นทุนโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากสามารถทำงานได้ยาวนานตลอดทั้งวัน รวมทั้งสามารถยืดหยุ่นเวลาไปตามความไม่แน่นอนของมาตรการภาครัฐ ที่อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาหรือรูปแบบการให้บริการได้ในอนาคต และอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดต่อไปได้ ท่ามกลางปัจจัยท้าทายโดยรอบที่ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก

ส่วนฟีเจอร์การทำงานหลักๆ ของหุ่นยนต์บริการ ที่สามารถเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานให้กับพนักงานบริการลงได้ เช่น

  • ต้อนรับและพาลูกค้าไปที่โต๊ะ
  • ช่วยเสิร์ฟอาหารได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเสิร์ฟได้ครั้งละหลายๆ ออเดอร์
  • เพิ่มประสบการณ์ และสีสันให้ลูกค้ามากขึ้น เช่น ร้องเพลงวันเกิด โฆษณาโปรโมชั่นใหม่ ของร้านอาหารได้
  • เคลื่อนตัวได้คล่องแคล่ว และหยุดทันทีเมื่อตรวจจับพบสิ่งกีดกวาง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบเดียวกับยานยนต์ไร้คนขับ

              

                                                                        KettyBot 

 

                                                                                                                  

  ต้อนรับลูกค้าและช่วยสื่อสารโฆษณาต่างๆ ของร้าน เนื่องจาก ตัวหุ่นยนต์มีจอ LED ขนาดใหญ่ 18.5 นิ้ว ทำให้ทางร้านอาหารสามารถแสดงข้อความต้อนรับลูกค้า หรือแสดงภาพของเมนู รวมทั้ง vdo โฆษณาโปรโมชั่นต่างๆ ให้ลูกค้าได้รับทราบ ดังนั้น นอกจากช่วยเสิร์ฟอาหารที่มีหลายโหมดให้เลือกแล้ว KettyBot  ยังช่วยร้านอาหารสร้าง Brand Awareness ให้แก่ผู้ที่เข้ามารับประทานอาหารในร้านได้ด้วย

                                                                                                                        

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 102,163