บริการดูแลระบบ รายเดือน/รายปี

 Central IT and Security System Co.,Ltd.

บริษัท เซ็นทรัล ไอที แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด


  • ดูแลระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ Network ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน
  • ดูแลจัดการและสำรองข้อมูลใน Server ตามนโยบายของบริษัทลูกค้า
  • แก้ปัญหาการใช้งานเครื่อง Computer ให้กับ User
  • ดูแลและแก้ไขพร้อมติดตั้ง Standard Program หรือ Software เพื่อใช้งานได้ตามปกติ
  • จัดทำระบบ Antivirus System ในระบบเครือข่าย หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์อย่างใกล้ชิด

ข้อดีของการเลือกใช้บริการกับเรา

  • ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานไอทีประจำ
  • องค์กรของท่านจะหมดปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ด้วยการดูแลจากทีม Admin ของเรา
  • สามารถสอบถามปัญหาคอมพิวเตอร์ที่สงสัยจากทีม Service ของเรา
  • จ้างเพียงหนึ่งแต่ได้งานไอทีครอบคลุมทั้งหมด

  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 149,229