วิทยุสื่อสาร

  • t1-new-600x600.png
   วิทยุสื่อสาร รุ่น T-1 ALPHA 0.5W คุณสมบัติ จำนวนช่อง 80 ความห่างช่องสัญญาณ 12.5kHz ช่วงถวามถี่ 245.0000-245.9875 MHz ความต้านทาน 50 ohm. Microphone Impedance 600 ohm. แรงไฟที่ใช...
   ราคา ฿0
  • TF_318_14_1000x1000.jpg
   วิทยุสื่อสาร รุ่น วิทยุสื่อสาร TF-318 HYTERA 0.5W คุณสมบัติ วิทยุสื่อสารที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตพกพา ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ งานได้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ ระยะการสื่อสารได้ถึง ...
  • TF418-7-600x600.jpg
   วิทยุสื่อสาร รุ่น TF-418 HYTERA 0.5W คุณสมบัติ วิทยุสื่อสารที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตพกพา ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ งานได้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ ระยะการสื่อสารได้ถึง 6 กิโลเมตร 80...
Visitors: 144,468