กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

 

                                                                                                                                                                             -  ระบบวัดอุณหภูมิร่างกาย 

                                                                                                                                                                             -  ความละเอียดของกล้อง 2 ล้านพิกเซล 

                                                                                                                                                                             -  ตรวจวัดข้อมือได้ในระยะ 1-2.5 cm 

                                                                                                                                                                             -  สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ 35-42 องศาเซลเซียส 

                                                                                                                                                                             -  อัตราความแม่นยำสูง 0.3 องศาเซลเซียส 

                                                                                                                                                                             -  จอขนาด 31.55 นิ้ว ความละเอียดหน้าจอ 2 ล้านพิกเซล 

                                                                                                                                                                             -  แจ้งเตือนเป็นเสียง เมื่อตรวจจับอุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนด 

                                                                                                                                                                             -  บันทึกภาพเก็บไว้ในระบบเพื่อตรวจสอบภายหลังได้ 

                                                                                                                                                                             -  ใช้งานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

Visitors: 110,830