CMi 810U

                          


 

                                                                                                                                                                                                       -หน้าจอ  2.8 TFT Graphic Interface แสดงภาพและข้อมูลต่างฯ ชัดเจน

                                                                                                                                                                                                       -รองรับรายนิ้วมือถึง 2.000 ลายนิ้วมือ

                                                                                                                                                                                                       -สามารถบันทึกข้อมูลได้มากถึง 100.000 ข้อมูล

                                                                                                                                                                                                       -รองรับ ID การ์ด และรองรับได้มากถึง 18 หลัก

                                                                                                                                                                                                       -มาพร้อมระบบ Access Control ควบคุมประตู

                                                                                                                                                                                                       -รองรับระบบการเชื่อมต่อ TCR/IP พร้อม U-DISKDOWNLOAD,USBในการเชื่อมต่อข้อมูล

                                                                                                                                                                                                       -รองรับภาษาไทย  อังกฤษ

                                                                                                                                                                                                       -พร้อมระบบการปรับปรุงลายนิ้วมือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของลายนิ้วมือ

Visitors: 161,630