งานติดตั้ง

ติดตั้งกล้องวงจรปิด " มหาวิทยาลัยบูรพา "

 

 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด " มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "

 

 

 

 

Preventive Maintenance ที่

" บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ท่าเทียบเรือ เอ-1) "

 

 

 

 

 

ดูแลระบบ CCTV และติดตั้งกล้องวงจรปิด 65 ตัว ที่ 

" บริษัท หยวน ต้า อิเลคโทรนิคส์(ไทยแลนด์) จำกัด "

 

 

 

 

ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพิ่ม 4 เครื่อง เพื่อรองรับจำนวนพนักงานที่มากขึ้น 

  " บริษัท แอ็ดวานซ์ พรีแฟบ จำกัด "

 

 

 

 

 

 

Preventive Maintenance ที่

" บริษัท โยโก กาวา (ประเทศไทย) จำกัด "

 

 

 

 

 

ดูแลระบบ CCTV และติดตั้งกล้องวงจรปิด 32 ตัว ที่ 

บริษัท สหธานี จำกัด "

 

 

 

 

 

 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

" ไปรษณีย์บางแสน "

 

 

 

 

 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

"  ไปรษณีย์ชัยพฤกษ์ "

 

 

 

 

 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 45 ตัว ที่

" The Centro Bang Saen "

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลระบบ CCTV & Preventive Maintenance 

" บริษัท ไทย แดริม พรีซิชั่น จำกัด "

 

 

 

 

 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 32 ตัว ที่

" บริษัท สยามคอมเพราเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด "

 

 

 

 

 

ติดตั้งกล้องวงปิด

" บริษัท อินเตอร์คอนทิเนนทัล จิวเวลเลอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) "

 

 

 

 

ติดตั้งกล้องวงปิด

" บริษัท ไทยฟง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด "

 

 

 

 

 

 

 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

" บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) "

 

 

 

 

 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

" โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร "

 

 

 

 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

" The Country Muang Mai"

 

 

 

 

 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด

" Trancy Logistics (Thailand) Co.Ltd. "

 

 

 

Visitors: 144,473