BellaBot

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร หุ่นยนต์ส่งอาหาร (Delivery Robot) รุ่น Bellabot BL100

Delivery Robot รุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ลักษณะคล้ายแมว และเป็นครั้งแรกของการนำเอาเรื่องของการแสดงอารมณ์เข้ามาใส่ไว้ในหุ่นยนต์ Bellabot สร้างความแปลกใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก ซึ่งมีการแสดงออกทางสีหน้าดีใจเมื่อมีการสัมผัส ลูบหัวหรือเกาหู หรืออารมณ์โกรธ เมื่อโดนแกล้ง ทางด้านหลังตัวหุ่นยนต์มีแถบไฟสัญลักษณ์ แสดงเครื่องหมาย หรือสามารถเปลี่ยนข้อความได้ตามต้องการ ระบบเสียงพูดภาษาไทย เป็นเสียงเด็กน้อยน่ารักเพิ่มความ cute ระบบ AI voice สามารถโต้ตอบได้ได้เป็น100ข้อความเพิ่มความน่าสนใจให้กับ Delivery Robot รุ่นนี้ และทำให้การส่งอาหาร กลายเป็นเรื่องสนุกและเป็นมิตรอย่างมาก

Visitors: 126,883